Φόρμα εγγραφής Α2 - Α3 - ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Lawyer
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Φόρμα Εγγραφής στα τμήματα Παιδικού (Α3) & Εφηβικού (Α2)
 Θέματα που αφορούν το τμήμα οπου έχω εγγραφεί
 Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Συλλόγου
 Πως μπορώ να γίνω Μέλος του Συλλόγου
 Κανένα από τα παραπάνω

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 149
Μελίσσια, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ

ΆΡΘΡΟ 1ο
Ανώτατο όργανο που ορίζει οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή τη δραστηριότητα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 2ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης, ορίζει στην αρχή κάθε θητείας τον/τους υπεύθυνο/νους  χορευτικού.

ΆΡΘΡΟ 3ο
Ο υπεύθυνος χορευτικού εκπροσωπεί το ΔΣ σε ότι αφορά τη λειτουργία του τμήματος, τόσο σε έμψυχο όσο και άψυχο υλικό.

ΆΡΘΡΟ 4ο
Η πρόσληψη ή απόλυση του προσωπικού ή οιασδήποτε μορφής διακοπή συνεργασίας μαζί του είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ, η οποία λαμβάνεται είτε μετά από εισήγηση του υπεύθυνου χορευτικού, είτε με αίτησή τους ή κατόπιν εκτίμησης γεγονότων που υποπίπτουν στην αντίληψη του ΔΣ.

ΆΡΘΡΟ 5ο
Υποχρεώσεις της Ένωσης:

α) Η Ένωση οφείλει να παρέχει στο χοροδιδάσκαλο και τους μαθητές τον κατάλληλο χώρο, ο οποίος είναι αυτός του Πνευματικού μας Κέντρου, σε συγκεκριμένο χρόνο (ημέρα και ώρες) όσο και τις προϋποθέσεις, όπως π.χ για την άσκηση αυτής της λειτουργίας, πόσιμο νερό δροσισμού, τουαλέτες.

β) Οφείλει να εκπληρώνει προς πάντα τρίτο τις οικονομικές της υποχρεώσεις κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί εμπόδιο στην λειτουργία του τμήματος.

γ) Η Ένωση παρέχει αυτή την υπηρεσία χοροδιδασκαλίας και των στολών του χορευτικού στους μαθητές δωρεάν.

δ) Η Ένωση έχει υποχρέωση να τηρεί καταλόγους μαθητών για κάθε ένα από τα τμήματα 1.παιδιών, 2.αρχαρίων/προχωρημένων, 3.μελών του χορευτικού. Για την μεταγραφή μαθητού από την κατώτερη στην επόμενη ανώτερη κατηγορία το ΔΣ αποφασίζει με βάση την ομόφωνη εισήγηση του χοροδιδασκάλου και του υπεύθυνου του τμήματος.

ε) Τις εκτός έδρας μονοήμερες ή πολυήμερες μετακινήσεις, συνοδεύει τουλάχιστον ένα μέλος του ΔΣ ή εκπρόσωπος ορισμένος από το ΔΣ.


ΆΡΘΡΟ 6ο
Υποχρεώσεις του χοροδιδασκάλου:

α) Ο χοροδιδάσκαλος οφείλει να λειτουργεί με τους όρους που θέτει το ΔΣ είτε αυτοί προκύπτουν από το παρόν είτε τίθεται με νέες αποφάσεις εγκαίρως και εγγράφως. Στην έναρξη της θητείας του νέου ΔΣ από κοινού ο υπεύθυνος χορευτικού και ο χοροδιδάσκαλος θα καταθέτουν  εγγράφως το πρόγραμμα διδασκαλίας του χορευτικού της περιόδου και οποιαδήποτε αλλαγή θα υπόκειται στην ευχέρεια του ΔΣ. Έκτακτες αλλαγές πρέπει να αναφέρονται προσωπικά και με ευθύνη του χοροδιδασκάλου στον υπεύθυνο του χορευτικού πάραυτα και δεν γίνεται ανεκτή οιαδήποτε παρέκκλιση αυτού του κανόνα.  

β) Ο χοροδιδάσκαλος οφείλει να λειτουργεί φιλικά και μέσα στο πνεύμα της ευπρεπούς κοινωνικής φιλίας προς όλους τους μαθητές χωρίς να δημιουργεί πνεύμα ανταγωνισμού αλλά, αντίθετα συναγωνισμού και ευγενούς άμιλλας, δείχνοντας κατανόηση για τους αρχάριους ή εκείνους που προοδεύουν με ρυθμό μικρότερο άλλων.

γ) Ο χοροδιδάσκαλος έχει την ευχέρεια να καλεί το χορευτικό να συμμετάσχει σε ιδιωτικές εκδηλώσεις χορού εκτός της Ένωσης πάντα όμως και αποκλειστικά με έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση προς το ΔΣ το οποίο θα αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της συμμετοχής. Στην άνω περίπτωση ισχύουν οι υποχρεώσεις της έγκαιρης και έγγραφης άδειας για χρήση των παραδοσιακών στολών ιδιοκτησίας της Ένωσης.

δ) Ο χοροδιδάσκαλος είναι επίσης υποχρεωμένος να ακολουθεί το χορευτικό σε όλες τις εκδηλώσεις που αποφασίζει να παρευρίσκεται ο σύλλογος.

ΆΡΘΡΟ 7ο
Υποχρεώσεις του λυράρη:

α) Ο λυράρης προσλαμβάνεται από την Ένωση με σκοπό αφενός να συνοδεύει τις πρόβες των τμημάτων του χορευτικού και αφετέρου να διδάσκει ενδιαφερόμενους μαθητές.

β) Ο λυράρης οφείλει να είναι παρών οπωσδήποτε κατά την ημέρα και ώρα που εκάστοτε ορίζονται από το ΔΣ για μαθήματα χορού. Προφανώς για λόγους οικονομίας, σε αυτό το χρόνο κατά κανόνα θα μπορεί να προσαρμόζεται και ο χρόνος για διδασκαλία ποντιακής λύρας σε μαθητές που επιθυμούν να μάθουν το όργανο.

γ) Ο λυράρης είναι επίσης υποχρεωμένος να ακολουθεί το χορευτικό σε όλες τις εκδηλώσεις που αποφασίζει να παρευρίσκεται ο σύλλογος.


ΆΡΘΡΟ 8ο
Οι μαθητές χορού οφείλουν:

α) Να εγγραφούν στους καταλόγους μαθητών χορευτικού και στο τμήμα που θα τους κατατάξουν ο χοροδιδάσκαλος και ο υπεύθυνος χορευτικού. Προϋπόθεση της εγγραφής είναι η αποδοχή των όρων του παρόντος που στην περίπτωση ανήλικου κάτω των  δεκαοκτώ ετών υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα του.

β) Προϋπόθεση εγγραφής είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ότι δεν έχει πρόβλημα υγείας για συμμετοχή στο χορευτικό δεδομένης της ιδιαίτερης κόπωσης  που η άσκηση επιφέρει καθώς και ότι δεν πάσχει από μολυσματική ή μεταδοτική ασθένεια δεδομένου ότι η άσκηση γίνεται σε κλειστό χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ένωση μπορεί, αντί της ιατρικής βεβαίωσης, να δεχθεί υπεύθυνη δήλωση με το άνω περιεχόμενο, με βεβαίωση υπογραφής από το ΚΕΠ ή την Αστυνομία. Στην περίπτωση μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18Ο ) έτος της ηλικίας, την ευθύνη προσκόμισης των ανωτέρω έχουν οι γονείς/κηδεμόνες του ανηλίκου κάθε χρόνο.

γ) Ουδείς μαθητής/χορευτής χρησιμοποιεί στολή της Ένωσης χωρίς άδεια της.


ΆΡΘΡΟ 9ο
Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Η Ένωση επιφυλάσσει δια του ΔΣ στη βάση του καταστατικού της και του παρόντος κανονισμού σε αυτήν το δικαίωμα της διαγραφής και απομάκρυνσης εκείνου που δεν θα τηρεί τους όρους του παρόντος.


Υποσημείωση:   Ηθικές υποχρεώσεις των μαθητών

Η συμμετοχή των μαθητών στην διδασκαλία ποντιακών χορών δεν μπορεί να τεθεί κάτω από υποχρεωτικούς κανόνες δεδομένου ότι είναι εκδήλωση ελεύθερης απόφασης για εθελοντική συμμετοχή σε πολιτιστική δράση.
Όμως, μέσω αυτής της διαδικασίας, η Ένωση μας, για την οποία όλοι ενδιαφερόμαστε να προοδεύει αλλά και να παραμένει ευπρεπής και με έργο αντάξιο της παράδοσής μας, αποκτά το ισχυρότερο πρόσωπό της προς την κοινωνία.
Κατά συνέπεια όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια μαθητές, μέλη ή όχι, αναλαμβάνουν απέναντι στην Ένωση την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες της όπως αυτοί εκφράζονται από τα θεσμικά όργανά της, να υπακούουν στον χοροδιδάσκαλο, να κινούνται μέσα στο χώρο της Ένωσης με ευπρέπεια και σεβασμό και να γνωρίζουν ότι η Ένωση είναι πάντα ανοικτή να ακούσει απόψεις, θέσεις, υποδείξεις που στοχεύουν σε αναβάθμιση του τμήματος.

Προϋπόθεση της εγγραφής είναι η αποδοχή των όρων του παρόντος.

Βάζοντας τικ στο κουτάκι  - I agree (μετάφραση: Συμφωνώ) – αυτομάτως αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.
Με την αποδοχή των όρων αποδέχεστε και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου το αρμόδιο τμήμα της Ένωσης Ποντίων Μελισσίων, θα χρησιμοποιήσει για:
α) ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας αίτησης  
β) αποστολή ενημερώσεων όπου εσείς επιλέξατε κατά την συμπλήρωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής αίτησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στη βάση της Ένωσης Ποντίων Μελισσίων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καμία άλλη περίπτωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δοθούν σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση ευθύνη φέρει ο Σύλλογος με τον κίνδυνο να του επιβληθούν ποινικές κυρώσεις.

Με τιμή το Δ.Σ.


Διεύθυνση:
Π. Τσαλδάρη 13 Μελίσσια

Έτος ίδρυσης 1954
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:  (+30) 210 80 44 368
E-mail: info@ep-ma,gr
Ένωσης Ποντίων Μελισσίων Αττικής
Τηλέφωνο: (+30) 210 80 44 368
E-mail: info@ep-ma,gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο